Gradnja hiše se prične pri načrtovanju, zato je dober načrt najboljše izhodišče za kvalitetno gradnjo. Pri tem vam ponujamo strokovno pomoč pri izrisu funkcionalnih in celovitih rešitev.

Naše vodilo pri načrtovanju lesenih hiš je individualni pristop k vsakemu projektu. Vsaka lokacija gradnje narekuje svojo zasnovo, s predpisanimi pogoji za gradnjo. Te združimo z vašimi željami in potrebami, ter vam izrišemo hišo po vaših željah. Kot izhodišče lahko uporabimo tipski projekt iz naše ponudbe, projekt ki ste ga zasledili v vsakdanu ali je ta rezultat vaših želja in idej.

Po ogledu vaše lokacije in razgovoru, vam pripravimo idejno zasnovo, ki jo ustrezno prilagodimo in popravimo, dokler ne pridemo do ustreznih rešitev. Potrjena idejna zasnova je podlaga za natančno pripravo ponudbene cene in hkrati podlaga za proizvodnjo hiše v tovarni Finnlamelli Oy. Nudimo pripravo celotne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenje.