Mnogi imajo pomisleke in les (pre)hitro povezujejo z gorljivostjo. Splošno velja stereotip, da je lesena gradnja bolj izpostavljena nevarnosti požara. Če dobro premislimo, je material interiera ključni faktor, ki vpliva na požar v začetni fazi in na njegovo nadaljno širjenje. Naj gre za leseno gradnjo, klasično zidano ali celo kamnito hišo, vse imajo lahko vnetljive elemente, kot. npr. notranje stene, talne obloge, zavese in pohištvo.

Pri masivni leseni gradnji visoka požarna odpornost izhaja iz narave in lastnosti lesa. Pri gorenju zoglenela površina lesa preprečuje nadaljnje širjenje gorenja, zato masivna lesena konstrukcija dolgo ohranja svojo nosilnost in stabilnost.