tahtihovi 138Bruto tlorisna površina:
138 m2

Neto tlorisna površina:
126 m2

Podobni projekti
Kotionni 133

kotionni 133

Kotionni 136

kotionni 136

Tuulihovi 130

tuulihovi 130